Ονομασία Καλωδίων - Κωδικοποίηση

Σε προηγούμενα άρθρα μας, είδαμε για τις 

ονομασίες των καλωδίων και πως αυτές άλλαξαν και εναρμονίστηκαν στα Ευρωπαϊκά πλαίσια. Είδαμε επίσης για τα χρώματα των καλωδίων που και αυτά άλλαξαν από το 2006. Άλλο σημαντικό άρθρο με καλώδια είναι αυτό με τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε κάθε τύπο και διατομή καλωδίου. Όμως, όταν αγοράζουμε κάτι, ξέρουμε γιατί το αγοράζουμε; ή λέμε 20 μέτρα ΝΥΜ από συνήθεια; Ξέρουμε τι σημαίνουν τα γραμματάκια ΝΥΜ; H07RN-F;

Read more