ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑ

Καλωσήρθατε στην εταιρεία "Electric Vasileiou"

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1972 με κύριο αντικείμενο της την παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων μέσης & χαμηλής τάσης. Παράλληλα, η εταιρία δραστηριοποιείται στα συστήματα αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ), κλασσικό ή ψηφιακό αυτοματισμό (PLC,INVERTER,BMS,κ.τ.λ.). Η “electric VASILEIOU” διαθέτει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 καθώς και σήμανση ποιότητας CE . Η έδρα μας (510τ.μ.), η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οίκους ηλεκτρολογικού υλικού, όπως, , ο σύγχρονος εξοπλισμός μας, οι βαθιές γνώσεις μας πάνω στο αντικείμενο της εργασίας μας, μας δίνουν την δύναμη να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε κάθε έργο που μας ανατίθεται βαδίζοντας πάνω στις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Ενδεικτικά έργα Βιομηχανικού Αυτοματισμού όπου έχει αποπερατώσει με επιτυχία η “electric VASILEIOU”

Ενδεικτικά έργα Αυτοματισμού για συστήματα υποδομής δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπου έχει λάβει μέρος με επιτυχία η “electric VASILEIOU”

Η ιδέα “έξυπνο κτίριο” είναι στις μέρες μας περισσότερο προσιτή από ποτέ, ενώ οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμες τις δυνατότητες που προσφέρει.

Μια από τις σημαντικότερες συνθήκες που θα πρέπει να μας απασχολεί στον χώρο που κατοικούμε ή εργαζόμαστε είναι η ασφάλεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι βαθιές γνώσεις μας πάνω στο αντικείμενο της εργασίας μας, μας δίνουν την δύναμη να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε κάθε έργο που μας ανατίθεται βαδίζοντας πάνω στις παγκόσμιες προδιαγραφές.