Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Ενδεικτικά έργα Βιομηχανικού Αυτοματισμού όπου έχει αποπερατώσει με επιτυχία η “electric VASILEIOU” :

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ταινιόδρομους, μηχανές εμφιάλωσης, μηχανές συσκευασίας, μηχανές διαλογής κ.λ.π.)
  • ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  • ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ SCADA

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού, με μονάδες PLC των μεγαλύτερων οίκων παγκοσμίως, προσδίδοντας στον τελικό χρήστη άνεση επικοινωνίας με το τελικό ελεγχόμενο σύστημα, βασιζόμενοι πάντα στις παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές.