Πίνακες Πυκνωτών

Η “electric VASILEIOU” μελετά και κατασκευάζει πίνακες πυκνωτών για την διόρθωση του συντελεστού ισχύος συνΦ χρησιμοποιώντας υλικά των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως (ABB, SCHNEIDER).

Ένας πίνακας πυκνωτών σωστά διαστασιολογημένος (σε KVAR) σε μια εγκατάσταση που παρουσιάζει μεγάλη άεργο ισχύς λόγο των επαγωγικών φορτίων που λειτουργούν σε αυτήν, πετυχαίνει την άνοδο του συντελεστή ισχύος συνΦ πλησιάζοντας την μονάδα και έτσι στην εγκατάσταση παρουσιάζεται μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγο χαμηλότερων απωλειών ενέργειας.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν συσκευές που επηρεάζουν την αύξηση των αρμονικών τιμών του ρεύματος (π.χ. INVERTERS) διότι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές φθορές (ακόμη και πυρκαγιά) στους πυκνωτές. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει από την μελέτη να υπολογιστούν κατάλληλα φίλτρα αρμονικών (CHOCK) ώστε να εξομαλύνουν τις αυξημένες τιμές των αρμονικών τιμών.