Νέα

Σε προηγούμενα άρθρα μας, είδαμε για τις ονομασίες των καλωδίων και πως αυτές άλλαξαν και εναρμονίστηκαν στα Ευρωπαϊκά πλαίσια. Είδαμε επίσης για τα χρώματα των καλωδίων που και αυτά άλλαξαν από το 2006. Άλλο σημαντικό άρθρο με καλώδια είναι αυτό με τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα σε κάθε τύπο και διατομή καλωδίου. Όμως, όταν αγοράζουμε κάτι, ξέρουμε γιατί το αγοράζουμε; ή λέμε 20 μέτρα ΝΥΜ από συνήθεια; Ξέρουμε τι σημαίνουν τα γραμματάκια ΝΥΜ; H07RN-F;

Ο ηλεκτρονόμος είναι ένας μηχανικός διακόπτης, του οποίου οι επαφές ελέγχονται από έναν ηλεκτρομαγνήτη και είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυκλωμάτων αυτοματισμού.

Αυτόματος Διακόπτης Αστέρα-Τριγώνου (Star Delta Switch)

yd

[star delta switch]Αυτόματος διακόπτης Αστέρα-Τριγώνου (Υ-Δ)

Οι ασύγχρονοι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι απλοί στην κατασκευή και έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες αποτελούν ευρείας χρήσης διατάξεις καθώς τις συναντούμε από τις μικρότερες και πιο πεπαλαιωμένες οικιακές εγκαταστάσεις μέχρι τις μεγαλύτερες, πιο σύγχρονες και πιο πολύπλοκες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

To SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) ή απλούστερα σύστημα ελέγχου – εποπτείας και μεταφοράς δεδομένων λειτουργίας από απόσταση, είναι ένα βιομηχανικό σύστημα μέτρησης και έλεγχου που αποτελείται από έναν κεντρικό διακομιστή ή έναν κύριο σταθμό, μια κύρια τελική μονάδα ή MTU , ένα ή περισσότερα στοιχεία συλλογής τομέων και μονάδες ελέγχου ή remotes (συνήθως αποκαλούμενοι ως σταθμοί απομακρυσμένης λειτουργίας, ή RTU) και μια συλλογή του λογισμικού προτύπων ή/και συνήθειας που χρησιμοποιήθηκε στο όργανο ελέγχου και τον έλεγχο για τον εντοπισμό και καταγραφή στοιχείων σε μακρινή απόσταση.

Ο πίνακας αποτελεί την καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς από την σχεδίαση και την ποιότητά του εξαρτώνται τόσο η προστασία και η άνεση όσο και η κατανάλωση ενέργειας που επιβαρύνει το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος.

Οι «έξυπνες» διασυνδεδεμένες συσκευές που αλλάζουν τη μορφή των κτιρίων, προσφέροντας, ευκολία, εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία, βρίσκονται ήδη στην αγορά και αποτελούν το κοντινό… παρόν στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Είναι αναμφίβολο ότι τo Internet, η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων και η διαθέσιμη τεχνολογία, έχουν αλλάξει καθολικά την γενική αισθητηριακή αντίληψη του μέσου ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον που ζει. Έχουν δηλαδή μετατοπίσει, σε ένα νέο επίπεδο, τα σημεία αναφοράς, που αφορούν το βαθμό ικανοποίησής του από το περιβάλλον του, τις ανθρώπινες σχέσεις του και φυσικά τα δοχεία ζωής, δηλαδή τα κτίρια, στα οποία ζει και εργάζεται.