Κτιριακός Αυτοματισμός

Η ιδέα “έξυπνο κτίριο” είναι στις μέρες μας περισσότερο προσιτή από ποτέ, ενώ οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμες τις δυνατότητες που προσφέρει.

Το βασικό μας μέλημα είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας στις τεχνολογίες KNX / EIB,DALI,DMX,PLC,BMS,  ώστε να είναι πάντα σε θέση να σας εξυπηρετήσουν άμεσα σε οτιδήποτε χρειαστείτε ή εσείς ή ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης σας.


Κύριο μέλημα μας κατά την σχεδίαση ενός συστήματος αυτοματισμού έξυπνου κτιρίου είναι να συνδυάσουμε την ασφάλεια, την άνεση και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν και να χειρίζονται τις δυνατότητες των συστημάτων που επιλέγουμε για αυτούς χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε απλές και οικονομικές εφαρμογές αυτοματισμού κτιρίου για τις απολυτός απαραίτητες ανάγκες όπως για παράδειγμα ο γενικός έλεγχος των ρολών της οικίας.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Μια από τις σημαντικότερες συνθήκες που θα πρέπει να μας απασχολεί στον χώρο που κατοικούμε ή εργαζόμαστε είναι η ασφάλεια.

Περισσότερα…