«Έξυπνο» σπίτι σε ένα Σαββατοκύριακο

Είναι αναμφίβολο ότι τo Internet, η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων και η διαθέσιμη τεχνολογία, έχουν αλλάξει καθολικά την γενική αισθητηριακή αντίληψη του μέσου ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον που ζει. Έχουν δηλαδή μετατοπίσει, σε ένα νέο επίπεδο, τα σημεία αναφοράς, που αφορούν το βαθμό ικανοποίησής του από το περιβάλλον του, τις ανθρώπινες σχέσεις του και φυσικά τα δοχεία ζωής, δηλαδή τα κτίρια, στα οποία ζει και εργάζεται.

Read more