Χωνευτοί

Οι χωνευτοί ηλεκτρικοί πίνακες είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1mm – 1,5mm ανάλογα με την διάστασή τους, είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας λευκό και αποτελούνται από το κιβώτιο εντοιχισμού, την πόρτα, την κορνίζα, την πλάκα στήριξης υλικών και την μετωπική πλάκα.

Οι χωνευτοί ηλεκτρικοί πίνακες είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1mm – 1,5mm ανάλογα με την διάστασή τους, είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας λευκό και αποτελούνται από το κιβώτιο εντοιχισμού, την πόρτα, την κορνίζα, την πλάκα στήριξης υλικών και την μετωπική πλάκα.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΣΕΙΡΕΣ x WL

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Π x Y x B σε cm)

2 X 12

35  x 28 x 10 ή 7,5

3 X 11

35 x 50 x 10 ή 7,5

3 X 16

45 x 50 x 10 ή 7,5

3 X 18

50 x 55 x 10 ή 7,5

4 X 14

40 x 65 x 10

4 X 18

50 x 70 x 10

4 X 22

60 x 70 x 10

5 X 22

60 x 90 x 10