Αυτοματισμός Υποδομής

Ενδεικτικά έργα Αυτοματισμού για συστήματα υποδομής δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπου έχει λάβει μέρος με επιτυχία η “electric VASILEIOU”

  • ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
  • ΧΥΤΑ
  • ΛΑΤΟΜΕΙΑ
  • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
  • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε σύστημα αυτοματισμού, προσδίδοντας στον τελικό χρήστη άνεση επικοινωνίας με το τελικό ελεγχόμενο σύστημα, βασιζόμενοι πάντα στις παγκόσμιες τεχνικές προδιαγραφές.